لوله اگزوز ( صدا خفه کن ) 

( 12 محصول وجود دارد )